POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy
zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia
inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w
przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które
dostarczane są osobno,
3)w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
4)zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
Dominik Lekan
Modni Puszyści
ul.  Brandwica ul. Isep 50, 37 – 464 Stalowa Wola
Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*) ____________

data

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________________________________

Imię i nazwisko

Adres konsumenta(-ów) ___________________________________________________